Expert na strojové učení, data mining a NLP

Hluboké neuronové sítě

Obsah kurzu

V rámci workshopu teoreticky vysvětlím a prakticky implementujeme tato témata z oblasti strojového učení:

 • Úvod do neuronových sítí
  • motivace
  • historie strojového učení
 • Úvod do programovacího jazyka Python a seznámení s workspace
 • Úvod do frameworku TensorFlow
 • Základní architektura
  • perceptron
  • vstupní, skryté a výstupní vrstvy
 • Trénování neuronových sítí
  • ztrátová funkce, gradient descent, zpětná propagace
  • aktivační funkce
 • Konvoluční neuronové sítě
 • Rekurentní neuronové sítě

Časový rozsah

Workshop je možné realizovat ve dvou variantách:

 1. Jednodenní workshop Vám umožní získat základní přehled o neuronových sítích, je vhodný pro účastníky, kteří už umí základy Pythonu, případně si je nastudují před začátkem kurzu.
 2. Dvoudenní workshop umožňuje hlubší ponoření do problematiky. V rámci něho je taky možné více se věnovat úvodu do programování v Pythonu nebo otázce deploymentu modelů strojového učení do produkce. Mezi dvěma dny kurzu je možné účastníkům zadat domácí úkol, na kterém si budou moci nové znalosti víc zažít.

Předpoklady pro realizaci

 • Pro účastníky kurzu bude připraven on-line workspace v podobě Jupyter Notebooků, ve kterých budou programovat úkoly pro procvičení všech probíraných metod.
 • Účastníci workshopu se zájmem o teoretickou rovinu nejsou vázaní žádnými předpoklady pro účast. Pro účastníky se zájmem o praktické implementace metod v Pythonu doporučuju přinést si vlastní notebook s připojením k Internetu.
 • Praktické úkoly mohou být realizovány na konkrétních příkladech, datech a use cases z vaší společnosti. Výsledky pak můžete přímo použít v praxi. Pokud taková data, případně use cases neidentifikujete, praktické úkoly můžeme řešit na obecných úkolech a datech.
 • Po skončení workshopu budou všechny implementované algoritmy, vzorová data a materiály i nadále dostupné účastníkům workshopu.
 • Workshop proběhne ve Vašich prostorách vybavených projektorem, případně televizí pro promítaní.
#

Lektor

#

RNDr. Vincent Čeněk Kríž, Ph.D.

Vystudoval jsem počítačovou lingvistiku na MFF UK. Strojovým učením se profesionálně zabývám od roku 2011, vyvíjel jsem ML systémy pro společnosti Textkernel, ČSOB a RARE Technologies. Aktuálně pracuji jako Lead Data Scientist ve společnosti LMC.

Kontakt

776 731 243

vincent.kriz@seznam.cz