Expert na strojové učení, data mining a NLP
#

Úvod do strojového učení

Na kurzu nejdříve probereme základní pojmy a koncepty a hned potom se vrhneme na trénování našich prvních klasifikátorů. Naučíme se, jak vhodně reprezentovat různé druhy dat, jak trénovat modely a jak je správně vyhodnocovat. Všechna probíraná témata si spolu prakticky naprogramujeme v Pythonu, pomůže nám v tom framework scikit-learn. Modely, které vytvoříme, můžeme trénovat přímo nad daty z Vaší firmy, takže výstupem workshopu může být váš nový produkční machine learningový systém.

Detailní popis
#

Hluboké neuronové sítě

Na kurzu se naučíme, co jsou to neuronové sítě, z čeho se skládají a jakou mají architekturu. Na praktickém use casu z Vaší firmy připravíme data a natrénujeme několik klasifikátorů. Praktické programování budeme dělat v Pythonu, pomůže nám v tom framework TensorFlow. Naučíme se taky jak zpracovávat sekvence a řady pomocí rekurentních sítí a obrázky pomocí konvolučních sítí.

Detailní popis

Lektor

#

RNDr. Vincent Čeněk Kríž, Ph.D.

Vystudoval jsem počítačovou lingvistiku na MFF UK. Strojovým učením se profesionálně zabývám od roku 2011, vyvíjel jsem ML systémy pro společnosti Textkernel, ČSOB a RARE Technologies. Aktuálně pracuji jako Lead Data Scientist ve společnosti LMC.

Reference

Textkernel
ČSOB
RARE Technologies


LMC
Aion
1. IT Gymnázium
#

Jsme soukromé gymnázium zaměřené na výuku technologií a programování - 1. IT Gymnázium. Členové učitelského týmu jsou lidé z praxe - vývojáři a analytici, kteří potřebují udržovat krok s trendy v komerční sféře, aby naše výuka byla kvalitní a nabízela opravdu vhled do současného světa vývoje aplikací a systémů, k tomu máme ale i akademicky zaměřené kolegy se zkušenostmi z vědy.

Pan Vincent Čeněk Kříž měl tedy poměrně náročné zadání, připravit třídenní workshop pro 7 lidí - 5 pánů a 2 dámy, který bude hodně technický a programátorský, ale k tomu i matematický a půjde opravdu do hloubky vektorů a matic. Jako use case jsme zvolili vytvoření klasifikátoru pro naše slovní hodnocení. Vyzkoušeli jsme různé přístupy a implementace - SVM klasifikátor, MLP klasifikátor, programování s embeddingami a dostali se až na LSMT.

Cílem workshopu bylo podpořit v týmu myšlenku rozvinout téma strojového učení a neuronových sítí do našeho kurikula nejen na "uživatelské úrovni", jak už to děláme, ale právě s akcentem na pochopení hlubších matematických principů. Vincent zvolil optimální způsob, jak to celé nakalibrovat, aby uspokojil zvídavé a neodbytné dotazy matematiků a zároveň včas zasáhl, když už jsme měli my ostatní zavařené hlavy a přesměroval nás na zdrojový kód.

Očekávání před workshopem byla velmi smíšená a napjatá, protože víme, jak komplexní řešíme téma. Jsem moc ráda, že po workshopu tým vyhodnotil, že to sice bylo náročné, ale opravdu přínosné a že nám to dalo energii a chuť prakticky rozjet ve škole témata, která bychom chtěli učit. Děkujeme Vincentovi tedy nejen za workshop, ale i za nabídku další spolupráce. Děláme to nejen pro studenty, ale i pro sebe.

Markéta Fibigerová
zakladatelka a ředitelka 1. IT Gymnázia, s.r.o., programátorka a analytička

#

Provozujeme službu Zákony pro lidi. Chystáme rozvoj v oblasti ještě lepšího strukturování obsahu realizovaného strojově, nikoliv lidským zpracováním. Věříme, že tímto způsobem budeme moci naši službu ještě lépe přizpůsobit potřebám uživatelů. Technikami NLP a neuronových sítí jsme se již několik měsíců zabývali formou samostudia, vstřebáváním informací z videotutoriálů, samostatnými experimenty apod. Pan Kríž pro náš programátorský tým připravil dvoudenní workshop, který všichni zúčastnění hodnotili jako velmi přínosný. Zejména kolegové kvitovali, že předané informace pan Kríž intenzívně doplňoval praktickými ukázkami, které si připravil na míru našim use casům.

Pavel Gardavský
jednatel AION CS, s.r.o.

Kontakt

776 731 243

vincent.kriz@seznam.cz